home

Контакти

Уважаеми клиенти и партньори,

Поради извънредната епидемична обстановка следва да използвате за контакт с нашите служители само публикуваните в сайта мобилни телефонни номера и e-mail адреси.
Централно управление:
София 1505, бул. Ситняково 23, етаж 2
(вход с автомобил от ул. Кутловица)
централа: (02) 989 40 70
факс:       (02) 988 23 54


 Запитване за оферта


Дирекция "Аварийно комисарство, P&I"

(огледи на товари и застраховано имущество) 
тел. (02) 989 40 70 
моб. 088 8224658, 088 9066206 

Дирекция “Оценяване на съответствието”
(строителни продукти, асансьорни уредби и детски играчки)
тел. (02) 988 27 94, моб. 0887 597 079, 0889 908 898
ел. поща: cert@bulgarkontrola.bg


Дирекция "Стоков контрол"
тел. (02) 988 45 41, 987 54 25, моб. 0889 400 400, 0889 908 897
ел. поща: sales@bulgarkontrola.bg

 

Орган по сертификация на биопродукти при "Булгарконтрола" АД
тел. (02) 988 45 41, моб. 0887 59 81 22
ел. поща: bio@bulgarkontrola.bg


Орган за контрол от вида А при "Булгарконтрола " АД
(инспекции за безопасност на детски площадки и контрол на течни горива)
тел. (02) 988 45 41, 987 54 25

ел. поща: sales@bulgarkontrola.bg
 

Орган за технически надзор на асансьорни уредби
(технически прегледи)- тел. (02) 989 40 70Изпитвателна лаборатория за ГСМ
(пробовземане и изпитване на течни горива)

гр. София, кв. Илиянци, Петролна база "Лукойл"
моб. 0887 944 878
ел. поща: oils@bulgarkontrola.bg